Ходатайство в суде

Зразки позовних заяв скарг клопотань для звернення до суду України. Позовна заява до суду

Шлюбно сімейні відносини

Спадщина зразки

Житлові спори

Трудові відносини зразки

Виконавче провадження

Особливе провадження

Зразки в кримінальному провадженні

Захист честі та гідності

Клопотання та заяви до суду

Відшкодування шкоди зразки

Консультації онлайн

Як почати процес захисту права у суді? Требва звернутись до суду з заявою. Така заява називається позовна заява. Що це таке, і як відрізняється позовна заява від звичайних заяв.

Позовна заява до суду

Для того щоб почати в суді небудь процес, щоб суд відкрив провадження у цивільній або адміністративній справі необхідно звернутися до суду у встановленій формі за допомогою подачі позовної заяви.

Щоб дізнатися яким вимогам має відповідати позовну заяву до суду України, можна відкрити главу 2 Цивільного процесуального кодексу починаючи зі статті 118, взяти на цьому сайті будь зразок позовної заяви і проаналізувати як практично дотриматися всіх вимог закону.

У цьому випадку заява буде називатися — адміністративна позовна заява. На цьому сайті ви зможете знайти відповідний примірний зразок такої заяви.

Клопотання до суду.

Звертатися до суду з клопотанням про що-небудь можливо лише після початку провадження у справі, яке відкривається після прийняття відповідної позовної заяви.

Також для того щоб суд призначив експертизу, переніс слухання справи, витребував небудь документи, слід подати про це клопотання (про призначення експертизи чи відкладення справи та інше) або звичайну заяву. Звичайну заяву можна умовно прирівняти до клопотання, їх часто плутають і застосовують одне замість іншого. Хоча це не має вирішального значення, краще все робити грамотно.

Кожен зразок позовної заяви або клопотання містить список документів та їх копій, які необхідно докласти у відповідній справі. Маючи таке зразок під рукою, ви нічого не забудете.

З 01.09.2015 року судовий збір можна сплатити онлайн!

Судді Оболонського районного суду м. Києва
Адреса: 04212, м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2Є
Н.О. Яценко

Позивач: ПАТ «Укрсоцбанк»
Адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29

Відповідач1: _______
Адреса: 04211, м. Київ, вул. _______

Відповідач2: _______
Адреса: 04211, м. Київ, вул. Л. Гавро, буд. 4-б, кв. 32

КЛОПОТАННЯ
Про витребування доказів

В провадженні Оболонського районного суду міста Києва знаходиться справа №_______за позовом Публічного акціонерного товариства «УкрсоцБанк» до _______про солідарне стягнення заборгованості за Кредитним договором №_______від 05 лютого 2008 року.
Згідно ст. 57 ЦПК України «Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.»
Відповідно до ст. 58 ЦПК України «Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета спору».
В зв’язку з правильним врегулюванням спору, існує необхідність витребувати справу, що розглядалася у Третейському суді, щодо заявлених вимог ПАТ «Укрсоцбанк» до _______про солідарне стягнення заборгованості.

На підставі вищезазначеного,-

ПРОШУ:

1. Витребувати справу № _______за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до _______про стягнення заборгованості у Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків.

Майоров В.О. ____________________ «18 » липня 2017

Зверніть увагу, що в деяких випадках, перед тим, як подати клопотання про витребування доказів, необхідно подати в суд докази, що сторона вже зверталась для отримання документів та отримала відмову.

Крім цього, можно забезпечити докази, шляхом подачі заяви про забезпечення доказів. В цьому випадку, суд виносить ухвалу про забезпечення доказів.

Зразок клопотання в суд

До Подільського районного суду м. Києва
04071 м. Київ, вул. Хорива 21

По справі: №____________
Суддя: ______________

Позивач: ______________
04108 м. Київ, _____________________
ідентифікаційний номер _____________
тел. _______________

Представник позивача:
Адвокат ____________________-
Адреса для листування:
______ м. Київ, ____________________-
т. __________________________-

КЛОПОТАННЯ
про витребування доказів

Ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 07.11.2013 року по справі №____________ залишено без руху позовну заяву ______________ та надано час на усунення недоліків шляхом надання доказів наявності заборгованості відповідача перед позивачкою.

На даний час у позивачки є складнощі з отриманням таких доказів, в зв’язку з чим подається дане клопотання.

Зокрема з метою отримання доказів наявності та розміру заборгованості перед позивачкою на адресу підприємства-відповідача було направлено адвокатський запит від 29.10.2013 року (копія додається). Однак всупереч вимогам запиту станом на 15.11.2013 року відповідач інформації не надав. Інших джерел отримання інформації про наявність та розмір заборгованості з виплати заробітної плати та інших виплат не існує, в зв’язку з чим Позивачка вимушена звернутись до суду з заявою про витребування цих доказів.

Відповідно до ст.137 ЦПК України, у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов’язаний витребувати такі докази. Клопотання про витребування доказів має бути подано до або під час попереднього судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, — до початку розгляду справи по суті із долученням відомостей про неможливість отримання таких доказів особисто стороною або іншою особою, яка бере участь у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.27, 137 ЦПК України,

Витребувати у товариства з обмеженою відповідальністю «___________-«, код ЄДРПОУ ______________, адреса: м. Київ, ___________________ інформацію щодо наявності невиплаченої при звільненні _____________ заробітної плати за період з вересня 2012 року по серпень 2013 року та грошової компенсації за невикористану щорічну відпустку з 2008 по 2013 роки.

1. Копія адвокатського запиту
2. Копія квитанції та опису про відправлення адвокатського запиту.
Документи, що підтверджують повноваження представника в справі.

«15» листопада 2013 року ____________

Справа №: _____________

КЛОПОТАННЯ

про заміну сторони та поновлення провадження у справі

У провадженні господарського суду ____________ знаходиться справа № ____ за позовом Товариства з обмеженню відповідальністю «_________________» (Позивач) до Товариства з обмеженню відповідальністю «_________________» (надалі — Відповідач) про стягнення ___________________ грн. (__________________ гривень 00 коп.).

Ухвалою господарського суду _____________ від ______________р. було зупинене провадження у справі № __________ до закінчення процесу реорганізації Відповідача.

Процедура реорганізації Відповідача почалась на підставі _________________, яким прийнято рішення про припинення діяльності Товариства з обмеженню відповідальністю «_________________» шляхом його реорганізації — приєднання до Товариства з обмеженню відповідальністю «______________» (код ЄДРПОУ ____________)

Згідно Витягу з Єдиного державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців Серія ___ № __________ у Єдиного державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців наявний запис: «Стан юридичної особи — припинено» (у додатках)

Відповідно до ч.1 статті 104 Цивільного Кодексу України

«1. Юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступників.»

Статтею 25 Господарського процесуального Кодексу України передбачено, що у разі припинення діяльності суб’єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Також статтею 79 Господарського процесуального Кодексу України передбачено, що

«Господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення».

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 104 Цивільного Кодексу України, а також ст. 25, 79 Господарського процесуального Кодексу України

Прошу суд:

1. Поновити провадження у справі № _____ у зв’язку із закінченням процесу реорганізації Відповідача — ТОВ «_____________________» шляхом його приєднання до ТОВ «____________________».

2. Здійснити заміну Відповідача у справі № _______ — ТОВ «_____________________» його правонаступником — ТОВ «_____________________» (юридична адреса:______, м. ____, вул. _____________, буд._______ код ЄДРПОУ ___________)

Додатки:

1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців серія ___ № __________ станом на _______2016р.

Директор

ТОВ «_______________________»

Зразки позовних заяв, скарг та клопотань для звернення до суду України. Позовна заява до суду

Як почати процес захисту права у суді? Треба звернутись до суду з заявою. Така заява називається позовна заява. Що це таке, і як відрізняється позовна заява від звичайних заяв.

Позовна заява до суду

Не кожна заява подана в судові органи є позовною. Цивільним процесуальним кодексом встановлено вимоги, яким має відповідати будь позовну заяву. Ці вимоги стосуються як форми, так і змісту.

Щоб дізнатися яким вимогам має відповідати позовну заяву до суду України, можна відкрити главу 2 Цивільного процесуального кодексу починаючи зі статті 118, взяти на цьому сайті будь зразок позовної заяви і проаналізувати як практично дотриматися всіх вимог закону.

Слід знати, що позовна заяву в цивільний суд відрізняється від адміністративного позовного позову. Щоб правильно написати заяву до адміністративного суду, необхідно знати вимоги Кодексу Адміністративного судочинства.

Клопотання до суду.

Як правило, у справі необхідно спонукати суд зробити які-небудь дії, які суд може справити за ініціативою сторони. Наприклад викликати свдетелей. Суд не буде сам викликати свідків у цивільній справі. Виклик здійснюється судом саме за клопотанням сторони. І в цьому випадку подається клопотання про виклик свідків. Відповідний зразок клопотання Ви зможете знайти в розділі нашого сайту.

Важливо, що, згідно цивільного процесуального кодексу України, необхідно підготувати копії документів, які підтверджують Ваші доводи. Тому відсутність таких додаток може бути причиною залишення без розгляду.

Звичайно ж, використовувати шаблони позовних заяв без спеціальних знань корисно остільки оскільки. Тому заради Вашого успіху і для підвищення шансів на перемогу рекомендуємо звернутися до адвоката з великим досвідом і відповідною кваліфікацією.

Щоб скласти позовну заяву, зразок може бути дуже корисним. Використовуючи зразок позову, скарги або клопотання треба ще підготувати копії документів, які підтверджують Ваші аргументи. Звичайно ж, використовувати шаблони документів без спеціальних знань корисно остільки оскільки. Тому заради Вашого успіху і для підвищення шансів на перемогу рекомендуємо звернутися до адвоката з великим досвідом і відповідною кваліфікацією. Витрачені кошти окупляться збереженими нервами і потрібним результатом, тому що в період досудової підготовки дуже важливо правильно кваліфікувати всі факти і оцінити силу доказів, визначити порядок їх надання. Якщо ж Ви вирішили самостійно скласти позовну заяву, цей сайт буде гарним посібником.

Представлені на цьому сайті зразки позовних заяв є реальними документами, направленими до суду, зі зміненими особистими даними. Вони стануть у пригоді тим, хто має елементарні уявлення про процесуальне законодавство та судовий розгляд. Зразки та шаблони можуть стати хорошим помічником для юриста початківця та спеціаліста зі стажем.

Якщо Вам щось не зрозуміло для Вас пропонується БЕЗКОШТОВНА ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ по телефону. Наш фахівець зателефонує Вам і відповість на всі питання.

При зверненні з позовом до суду необхідно також сплатити державне мито (судовий збір). Нижче ви можете побачити нові розміри судового збору. Платити ІТЗ — інформаційно-технічне забезпечення судового процесу тепер не потрібно, все тепер входить в ставку судового збору. При відсутності квитанцій позовну заяву в гіршому випадку буде повернуто заявнику, в кращому буде дано час на усунення недоліків.

З 01.09.2015 року судовий збір можна сплатити онлайн!

Что такое ходатайство в суде

Письменное обращение к суду имеет право подать участники всех видов судопроизводства в соответствии с действующим в РФ законодательством:

 • гражданским (п. 1 ст. 35 ГПК РФ);
 • арбитражным (п. 1 ст. 41 АПК РФ);
 • уголовным (п. 1 ст. 119 УПК РФ);
 • по делам об административных правонарушениях (п. 1 ст. 24.4 КоАП РФ);
 • по делам, вытекающим из административных и других публичных правоотношений (подп. 5 п. 1 ст. 45 Кодекса административного судопроизводства РФ).

Адресатом ходатайства всегда является суд. Поскольку предусмотреть все возможные ситуации нельзя, действующее законодательство не устанавливает исчерпывающий перечень ходатайств. На практике участники процесса чаще всего просят:

 • о переносе заседания;
 • о восстановлении срока исковой давности;
 • об истребовании доказательств;
 • об уточнении исковых требований;
 • о назначении судэкспертизы (почерковедческой, строительно-технической, медицинской);
 • о принятии обеспечительных мер;
 • о вызове свидетеля, переводчика, эксперта;
 • о привлечении к участию в деле третьего лица;
 • о замене ненадлежащего ответчика;
 • об ознакомлении с материалами дела;
 • о взыскании судебных расходов (в том числе на представителя).

У судьи есть право на отказ:

 • если суть обращения не относится к компетенции органа;
 • если обращение составлено лицами, не имеющими прав на представление интересов гражданина, в интересах которого выдвинуто заявление;
 • если вопрос уже был рассмотрен и по нему вынесено решение.

В случае отклонения обращения судебный орган уведомляет заинтересованное лицо в течение пяти дней, а также возвращает заявление с приложенными к нему документами. Данное решение можно оспорить в вышестоящей инстанции.

Как правильно написать ходатайство: образец

Действующее законодательство не предусматривает каких-либо обязательных требований к тому, как писать ходатайство, унифицированная форма также не утверждена. Сократить время подготовки документов можно, если скачать образец ходатайства в суд для разных случаев.

Однако, составляя ходатайство, пример которого дан ниже, не стоит забывать об определенных правилах оформления процессуальных документов.

Ходатайство должно иметь следующую структуру:

 1. Вводная часть. Включает в себя шапку, в которой указываются название суда, Ф.И.О. и контактные данные истца и ответчика (фамилия, имя, отчество и адрес — для физических лиц, наименование учреждения или организации и адрес — для юридических лиц), а также номер дела.
 2. Основная часть. Здесь необходимо изложить суть вашей просьбы, доводы, которые поспособствуют удовлетворению ходатайства. Здесь пишется, каких именно процессуальных действий вы ждете, почему они необходимы. Свое требование рекомендуется подкрепить ссылками на соответствующие нормы действующего законодательства. Нормативное обоснование не обязательно, но желательно, оно упростит процедуру рассмотрения ходатайства.
 3. Резолютивная часть. В этом пункте необходимо указать конкретные требования, например «прошу отложить рассмотрение дела» или «прошу привлечь в качестве третьего лица» и т. д.
 4. Ваша подпись и дата составления документа.
 5. Затем следует список материалов, которые вы прикладываете для обоснования ваших требований.

Для написания ходатайства не обязательно обращаться за профессиональной помощью, в большинстве случаев это процедура совсем не сложная. Но надо помнить, что суд не предоставляет консультации, напротив, доказывание своей позиции — это неотъемлемая обязанность сторон. Если написание ходатайства представляет сложности, лучше обратиться к юристу. Учтите, что сотрудники суда также не обязаны консультировать граждан, а предложение поощрения в обмен на составление ходатайства может быть рассмотрено неоднозначно. Обычно в здании суда можно найти образцы процессуальных документов. Тем, кто легко ориентируется в интернет-пространстве, вообще не стоит беспокоиться о том, как написать ходатайство в суд — образец всегда можно найти на официальных сайтах судебных ведомств. Для тех же, кто предпочитает общаться с консультантами напрямую, — совет: рядом с местом расположения судебных органов часто находятся адвокатские конторы, работники которых являются профессиональными представителями в судебных заседаниях. В общем, найти образец написания ходатайства сейчас не проблема.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *